woensdag 17 augustus 2016

Godsdienst moet maximaal verdwijnen uit de samenleving

In mijn vorige post had ik het over een radicaal secularisatie-beleid dat dringend nodig is, zowel qua invulling als qua uitvoering.

In deze post beschrijf ik waarom godsdienst maximaal uit onze samenleving moet verdwijnen. Er zijn 4 grondredenen :

1. Godsdienst is wetenschappelijke onzin. Godsdienst heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele wetenschappelijke waarde. Alle claims die godsdienst naar voren heeft geschoven ter verklaring van natuurkundige verschijnselen, het onstaan van de aarde om maar iets te noemen, is door de wetenschap naar de prullenmand gewezen. Ik weet dat er moslims zijn die beweren dat bvb. quantum fysica al werd geïmpliceerd in de Koran, maar ze gebruiken daarbij allerlei sofismen waarmee je ongeveer alles (en dus niets) kunt bewijzen. Er is geen één wetenschapper die de Bijbel, of de Koran, of de RigVeda, of welke "Heilige Tekst" dan ook als wetenschappelijke bron beschouwt. Geen één !

En natuurlijk is er geen enkele reden om aan te nemen dat gelijk welke "bovennatuurlijke" claim (zoals : "God bestaat", "er is een een hemel" of "er is leven na de dood") waar is. Geen enkel bewijs daarvan is tot dusver geleverd.

Qua wetenschappelijke methode, kritisch inzicht of logisch denken heeft godsdienst dus NUL waarde in het onderwijs.

2. Godsdienst is sociaal segregerend. Godsdienst maakt onderscheid tussen mensen waar die niet hoeft of hoort te zijn. Dat is vanzelfsprekend in de huidige "multi-culturele" westerse maatschappij (die eigenlijk niet multi- maar bi-cultureel is, maar soit), waar onderscheid gemaakt wordt tussen christenen, moslims en atheïsten, maar zelfs in mono-culturele samenlevingen (zoals het Westen of het Midden-Oosten vroeger waren) was er een kunstmatig onderscheid tussen bevolkingsgroepen. In het Westen bvb. kreeg de clerus een hoop voordelen tov. de gewone leek. En in het Hindoeisme is de religie verantwoordelijk voor het sociaal onaanvaardbare kasten-systeem.
Zonder godsdienst zou meteen al een stuk discriminatie weggewerkt zijn, en de verdeling van rijkdom een stuk eerlijker.

3. Godsdienst is politiek gevaarlijk. Waar vroeger het christendom op een negatieve, genocidiale manier de politiek bepaalde (bvb. godsdienstoorlogen, kolonisaties), is heden ten dage de Islam de meest agressieve godsdienst. Islam is des te gevaarlijker omdat zij, in tegenstelling met het huidige christendom dat de scheiding van kerk en staat min of meer respecteert, nadrukkelijk de toepassing van de godsdienstige regels, de sharia, bòven de door een parlement gestemde wet wil verheffen. (75% van de moslims is het daarmee eens !) Maw. de Islam is fundamenteel ondemocratisch !

4. Godsdienst is moreel verwerpelijk. Dit is de laatste morzel gronds dat de godsdiensten willen verdedigen als zijnde het hunne : dat van de moraliteit. Het vergt maar een korte lezing in één van de Heilige Boeken om te zien dat de grote mono-theïstische godsdiensten alles behalve moreel zijn : homo, overspelige vrouw (niet man !), iemand die werkt op de sabbat, atheïst : allen verdienen zij de doodstraf voor hun "misdrijf" ! Is dat moreel te verantwoorden ? En zelfs al heb je zondig geleefd in dit korte leven (pakweg 70 jaar), moet je daarom voor de rest van de eeuwigheid boeten, gemarteld en brandend in de hel ? Hoe is dat moreel te noemen ?
De werkelijkheid is anders : moraliteit komt niet van bovenaf, vanuit één of ander voormiddeleeuws "Boek", maar van onderuit, door de aanhoudende druk van sociale, politieke en culturele bewegingen. De afschaffing van de slavernij, en die van de doodstraf, de gelijkheid van man en vrouw, van homo en hetero is er NIET gekomen omdat het in de Heilige Teksten staat (integendeel !), maar omdat mensen, groeperingen, bewegingen, partijen er voor gevochten hebben. Maw. moraliteit is subjectief en evolueert mee met het gedachtengoed van de mens. En zo hoort het ook.

Dat godsdienst tot op de dag van vandaag zich heeft kunnen standhouden, heeft vooral te maken met de volgende 2 zaken :

1. Godsdienst vertelt "de Grootste Leugen" ooit. En die luidt : "Je bent onsterfelijk. Zelfs na je dood blijf je verder leven". Dat is zo'n verleidelijk voorstel (an offer you can't refuse), dat veel mensen graag hun kritisch denken daaraan willen opgeven. Dat is begrijpelijk, maar daarom niet minder triestig. Het is niet omdat je iets WENST dat het waar is, dat het daarom ook is. Zoals gezegd, tot op heden is er geen enkel bewijs van een mogelijk leven na de dood geleverd, maar zijn er wel sterke indicaties die wijzen dat als je hersens niet meer functioneren, je effectief ophoudt te bestaan (geen herinneringen, geen emoties, geen gedachten, er is niets meer dat jou tot jou maakt).

2. Het wordt van kindsbeen af ingelepeld, vòòr de kritische faculteiten van een kind zijn ontwikkeld. De meeste, zoniet àlle gelovigen, hebben hun geloof gekregen van hun ouders. De eerste godsdienstige ervaringen gebeuren al vòòr het kind zelfs maar fictie van realiteit kan onderscheiden. Godsdienst is dus een fabeltje dat de ene generatie op de volgende zijn mouw spelt. Elke volgende generatie is het slachtoffer van de vorige. Vandaar mijn pleidooi om godsdienst uit het onderwijs te bannen. Het zou een heel andere wereld zijn als kinderen onderwijs zouden krijgen in louter wetenschap, ontplooien van persoonlijke en sociale vaardigheden, en creativiteit, en dan maar pas, op 18-jarige leeftijd, in contact met godsdienst zouden komen. Zou er nog veel van die wereld-godsdiensten overblijven, denkt u ?

Godsdienst moet dus maximaal uit de maatschappij verdwijnen. Het moet zoiets worden als roken : sociaal verwerpelijk gedrag. Als je wil geloven, okee, maar doe het dan strikt privé en niet in de omgeving van kinderen !

Vandaar het secularisatie-beleid dat dringend nodig is !

5 opmerkingen:

 1. Daar valt niets tegen in te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom is vrijheid van godsdienst/religie/geweten een mensenrecht, denkt u ? Omdat de geschiedenis bewezen heeft dat het gedwongen opleggen van om het even welk gedachtengoed tot dictatuur en genocide leidt. Tolerantie is het enige juiste antwoord. Wie niet tolerant is ten aanzien van godsdiensten, moet zelf geen tolerantie van de maatschappij terug verwachten. Omgekeerd mag iedereen die tolerant is, verwachten dat hij omwille van zijn eigen overtuiging niet vervolgd zal worden door de maatschappij.

   Verwijderen
  2. Er staat niet : Godsdienst moet verdwijnen uit het openbaar leven, maar : Godsdienst moet maximaal verdwijnen uit de samenleving. Hoezeer ik het eerste ook zou willen, er zullen altijd mensen zijn die nood hebben aan een fabeltje om hun existentiële angst voor de dood een plaats te geven. Dus vrijheid van godsdienst/religie/geweten blijft gegarandeerd. Maar het moet worden zoals het nu gesteld is met roken : sociaal ongewenst gedrag, dat men liefst privé doet, en alleszins buiten het bereik van kinderen !

   Verwijderen
  3. Sorry, maar ik ben het niet eens met u. In artikel 9 van het europees mensenrechtenverdrag staat niet voor niets dat iedereen ZOWEL IN HET OPENBAAR ALS PRIVE zijn
   godsdienst mag belijden of overtuiging tot uitdrukking mag brengen in erediensten (idem dito in de universele verklaring van de rechten van de mens). In de geschiedenis zijn immers voorbeelden gekend van regimes die alleen aan de officiële godsdienst toelieten om in het openbaar te functioneren, terwijl andere godsdiensten slechts gedoogd werden als ze in privé-kring werden beoefend.

   Verwijderen
  4. Ik kan niet anders dan mijn vorig antwoord herhalen : natuurlijk kan men het beleven van godsdienst niet wettelijk verbieden, sommigen hebben nu eenmaal hun fopspeen nodig die godsdienst biedt tov. de existentiële angst voor de dood. Maar men kan het wel als sociaal ongewenst gedrag beginnen portretteren, in de media, in de politiek, in de reclame... Dat is ook gebeurd met roken, met "don't drink and drive", met pesten op school... allemaal zaken waarvoor een fundamenteel paradigma-shift belangrijker is dan een wettelijk verbod.

   Verwijderen