woensdag 7 september 2016

Turkije verstandhouding met Israël : een nieuwe versie van het Von Ribbentropp - Molotov akkoord

In een vorige post heb ik een doemscenario voorgesteld, waarin Turkije aan de basis ligt van een Groot Nieuw Turks Kalifaat - Erdogan's natte droom. En meer en meer berichten in de media bevestigen mijn sombere hypothese.

In minder dan een tijdspanne van 2 weken verschenen volgende 2 berichten, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben :
Maar voor wie zijn geschiedenis een beetje kent is dit een doorslagje van het Von Ribbentropp-Molotov akkoord.
Als Erdogan Syrië wil veroveren, moet hij daarvoor natuurlijk eerst Israël sussen.
Later, niet meteen na de verovering van Syrië, maar wanneer er zich genoeg landen tot het Kalifaat hebben aangesloten, staat de aanval op Israël op het menu. En Israël zal vernietigd worden, Erdogan zal er er geen 2 x over nadenken om een "pre-emptive nuclear strike" uit te voeren.
En de NATO ? Die ligt tegen dan zoals ik in mijn vorige post schreef, op apegapen : VS en UK varen een isolationistsiche koers (zoals weleer) en Europa heeft gewoontegetrouw dat allemaal niet voorzien.
Na de vernietiging van Israël volgt dan de invasie van Europa, geholpen door de immens grote 5e kolonne van inlandse moslims, Turkse en andere...

zaterdag 3 september 2016

Oproep tot een nieuwe strijdvaardige atheïstische actiegroep : ATheïstische ACtie (ATAC) !

Het atheïsme heeft naar mijn gevoel (ik ben geen specialist) tot nu toe een sluimerend bestaan geleid in Vlaanderen. Dat hoeft ook geen verwondering te wekken. Eeuwenlang was Vlaanderen een katholiek bolwerk, en pas sinds de vorige eeuw waren er schuchtere pogingen om humanisme en vrijzinnigheid meer ingang te doen vinden.

Daarbij komt nog dat Vlamingen over het algemeen ruimdenkende en gereserveerde mensen zijn die iedereen in zijn overtuiging laten, en de hunne in 't geheel niet willen opdringen.

Dat is een mooie en heel democratische ingesteldheid, waar ik mij volledig in kan vinden.

Tot op één gebied na : dat van het geloof. 

Al meer dan 40 jaar, vanaf mijn 17e, ben ik atheïst, maar de laatste jaren is mijn atheïsme strijdvaardiger geworden. Dat komt door op YouTube te kijken en vooral te luisteren naar mensen als Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Bennett (de 4 oorspronkelijke "New Atheists"), Laurence Krauss, Michael Shermer, David Silverman, Peter Boghossian, Richard Carrier, Aaron Ra, Matt Dillahunty, en nog een heleboel andere. Van enkelen heb ik ook een werk gelezen, al moet ik toegeven dat er meer zijn van wie ik hun werk nièt gelezen heb... Working on it !

De laatste jaren is het debat over het geloof enkel maar prominenter geworden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken : dat komt door de al dan niet vermeend groeiende invloed van de islam op de samenleving, met de afschuwelijke aanslagen in Parijs en Brussel voorop, maar ook met de discussies ivm onverdoofd slachten en het dragen van een boerkini.

En het is waar, objectief gezien is de Islam van de 3 monotheïstische wereldgodsdiensten heden ten dage de religie die het verst staat van de westerse waarden, rechten en vrijheden. Dat die dubieuze "eer" in een zelfs nog niet zo ver verleden te beurt viel aan het Christendom (bij virtuele afwezigheid van de Islam in onze contreien), met zijn Inquisitie en de onfrisse praktijken tijdens de kolonisatie, mag niet verhelen dat de Islam hier en nu dè politiek heel gevaarlijke en te duchten vijand is van het Vrije Westen.

Aan de andere kant is de Islam ook een godsdienst, en dus zoals alle godsdiensten gebaseerd op het product van vòòr-middeleeuwse fantasy-schrijvers. Maw. de Islam, zoals de Christelijke leer, het Jodendom, en alle 10.000 vroegere en huidige andere godsdiensten zijn een leugen, een fictie, een waan-idee, kortom gewoon bedrog !

Daarom beschouw ik mezelf niet als Islam-basher, maar als godsdienst-basher. Mijn hoofddoel is dat godsdienst helemaal uit het openbare leven verdwijnt (zie mijn vorige post hierover) en strikt tot de privé-sfeer wordt ingesnoerd.

Maar daarvoor is het nodig dat het atheïsme in Vlaanderen uit zijn luie zetel komt. Verenigingen zoals Atheïsme Vlaanderen of de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging laten zich véél te weinig horen in debatten in de media en op fora. En àls ze al doen, dan is het onder de vlag van "Vrijzinnigheid" of "Humanisme" en niet gewoon als atheïst.

De term "atheïst" wordt door velen, ook door atheïsten zelf, als te confronterend en conflict-zoekend gebrandmerkt. Daarom neemt men liever zijn toevlucht in meer ambiguë termen als "humanist" of "vrijzinnige". Maar zoals David Silverman het in zijn boek zegt, deze termen stichten enkel maar verwarring, en verwarring speelt in de kaart van religie. En religie is de vijand, dus warrigheid is dat ook !

Daarom is er nood aan een nieuwe beweging. Een beweging die vrank en vrij uitkomt als atheïstisch, niet meer maar ook niet minder. Maar ook een beweging die actief dat atheïsme promoot en vooropstelt als de enige rationele manier van denken voor deze en alle toekomstige generaties, in een geglobaliseerde, multi-culturele (in de juiste betekenis van het woord) wereld.

Als naam voor deze beweging stel ik "ATheïstische ACtie (ATAC)" voor. Dat klinkt inderdaad bedreigend en conflictueus, maar het biedt anderzijds wel twee voordelen : het is op zijn minst duidelijk, èn het is "catchy" !

Eén ding weze echter duidelijk. Hoe hard en zonder respect ATAC ook mag zijn voor gelijk welke godsdienst, met David Silverman ben ik het eens dat atheïsten wel respect hebben voor de mens, gelijk welke mens, ook een gelovige. Maar zoals gezegd, niet voor ideeën. Ideeën, zoals godsdienst, hebben geen rechten, ze mogen ten allen tijde bekritiseerd, bespot en zelfs met argumenten vernietigd worden. En dat is wat ATAC zich met godsdienst tot doel stelt.

Wenst u ATAC mee te helpen realiseren, laat dan iets weten. U kunt me bereiken via e-mail : artikelvijfentwintig@gmail.com of via mijn Facebook pagina "Art Vijfentwintig".