woensdag 7 september 2016

Turkije verstandhouding met Israël : een nieuwe versie van het Von Ribbentropp - Molotov akkoord

In een vorige post heb ik een doemscenario voorgesteld, waarin Turkije aan de basis ligt van een Groot Nieuw Turks Kalifaat - Erdogan's natte droom. En meer en meer berichten in de media bevestigen mijn sombere hypothese.

In minder dan een tijdspanne van 2 weken verschenen volgende 2 berichten, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben :
Maar voor wie zijn geschiedenis een beetje kent is dit een doorslagje van het Von Ribbentropp-Molotov akkoord.
Als Erdogan Syrië wil veroveren, moet hij daarvoor natuurlijk eerst Israël sussen.
Later, niet meteen na de verovering van Syrië, maar wanneer er zich genoeg landen tot het Kalifaat hebben aangesloten, staat de aanval op Israël op het menu. En Israël zal vernietigd worden, Erdogan zal er er geen 2 x over nadenken om een "pre-emptive nuclear strike" uit te voeren.
En de NATO ? Die ligt tegen dan zoals ik in mijn vorige post schreef, op apegapen : VS en UK varen een isolationistsiche koers (zoals weleer) en Europa heeft gewoontegetrouw dat allemaal niet voorzien.
Na de vernietiging van Israël volgt dan de invasie van Europa, geholpen door de immens grote 5e kolonne van inlandse moslims, Turkse en andere...

zaterdag 3 september 2016

Oproep tot een nieuwe strijdvaardige atheïstische actiegroep : ATheïstische ACtie (ATAC) !

Het atheïsme heeft naar mijn gevoel (ik ben geen specialist) tot nu toe een sluimerend bestaan geleid in Vlaanderen. Dat hoeft ook geen verwondering te wekken. Eeuwenlang was Vlaanderen een katholiek bolwerk, en pas sinds de vorige eeuw waren er schuchtere pogingen om humanisme en vrijzinnigheid meer ingang te doen vinden.

Daarbij komt nog dat Vlamingen over het algemeen ruimdenkende en gereserveerde mensen zijn die iedereen in zijn overtuiging laten, en de hunne in 't geheel niet willen opdringen.

Dat is een mooie en heel democratische ingesteldheid, waar ik mij volledig in kan vinden.

Tot op één gebied na : dat van het geloof. 

Al meer dan 40 jaar, vanaf mijn 17e, ben ik atheïst, maar de laatste jaren is mijn atheïsme strijdvaardiger geworden. Dat komt door op YouTube te kijken en vooral te luisteren naar mensen als Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Bennett (de 4 oorspronkelijke "New Atheists"), Laurence Krauss, Michael Shermer, David Silverman, Peter Boghossian, Richard Carrier, Aaron Ra, Matt Dillahunty, en nog een heleboel andere. Van enkelen heb ik ook een werk gelezen, al moet ik toegeven dat er meer zijn van wie ik hun werk nièt gelezen heb... Working on it !

De laatste jaren is het debat over het geloof enkel maar prominenter geworden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken : dat komt door de al dan niet vermeend groeiende invloed van de islam op de samenleving, met de afschuwelijke aanslagen in Parijs en Brussel voorop, maar ook met de discussies ivm onverdoofd slachten en het dragen van een boerkini.

En het is waar, objectief gezien is de Islam van de 3 monotheïstische wereldgodsdiensten heden ten dage de religie die het verst staat van de westerse waarden, rechten en vrijheden. Dat die dubieuze "eer" in een zelfs nog niet zo ver verleden te beurt viel aan het Christendom (bij virtuele afwezigheid van de Islam in onze contreien), met zijn Inquisitie en de onfrisse praktijken tijdens de kolonisatie, mag niet verhelen dat de Islam hier en nu dè politiek heel gevaarlijke en te duchten vijand is van het Vrije Westen.

Aan de andere kant is de Islam ook een godsdienst, en dus zoals alle godsdiensten gebaseerd op het product van vòòr-middeleeuwse fantasy-schrijvers. Maw. de Islam, zoals de Christelijke leer, het Jodendom, en alle 10.000 vroegere en huidige andere godsdiensten zijn een leugen, een fictie, een waan-idee, kortom gewoon bedrog !

Daarom beschouw ik mezelf niet als Islam-basher, maar als godsdienst-basher. Mijn hoofddoel is dat godsdienst helemaal uit het openbare leven verdwijnt (zie mijn vorige post hierover) en strikt tot de privé-sfeer wordt ingesnoerd.

Maar daarvoor is het nodig dat het atheïsme in Vlaanderen uit zijn luie zetel komt. Verenigingen zoals Atheïsme Vlaanderen of de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging laten zich véél te weinig horen in debatten in de media en op fora. En àls ze al doen, dan is het onder de vlag van "Vrijzinnigheid" of "Humanisme" en niet gewoon als atheïst.

De term "atheïst" wordt door velen, ook door atheïsten zelf, als te confronterend en conflict-zoekend gebrandmerkt. Daarom neemt men liever zijn toevlucht in meer ambiguë termen als "humanist" of "vrijzinnige". Maar zoals David Silverman het in zijn boek zegt, deze termen stichten enkel maar verwarring, en verwarring speelt in de kaart van religie. En religie is de vijand, dus warrigheid is dat ook !

Daarom is er nood aan een nieuwe beweging. Een beweging die vrank en vrij uitkomt als atheïstisch, niet meer maar ook niet minder. Maar ook een beweging die actief dat atheïsme promoot en vooropstelt als de enige rationele manier van denken voor deze en alle toekomstige generaties, in een geglobaliseerde, multi-culturele (in de juiste betekenis van het woord) wereld.

Als naam voor deze beweging stel ik "ATheïstische ACtie (ATAC)" voor. Dat klinkt inderdaad bedreigend en conflictueus, maar het biedt anderzijds wel twee voordelen : het is op zijn minst duidelijk, èn het is "catchy" !

Eén ding weze echter duidelijk. Hoe hard en zonder respect ATAC ook mag zijn voor gelijk welke godsdienst, met David Silverman ben ik het eens dat atheïsten wel respect hebben voor de mens, gelijk welke mens, ook een gelovige. Maar zoals gezegd, niet voor ideeën. Ideeën, zoals godsdienst, hebben geen rechten, ze mogen ten allen tijde bekritiseerd, bespot en zelfs met argumenten vernietigd worden. En dat is wat ATAC zich met godsdienst tot doel stelt.

Wenst u ATAC mee te helpen realiseren, laat dan iets weten. U kunt me bereiken via e-mail : artikelvijfentwintig@gmail.com of via mijn Facebook pagina "Art Vijfentwintig".

donderdag 18 augustus 2016

Goed Nieuws : U bent (bijna) atheïst !

Atheisten, agnosten, vrijzinnigen, humanisten, etc.

David Silverman, de voorzitter van American Atheists, heeft gelijk. In zijn boek "Fighting God: An Atheist Manifesto for a Religous Word" zegt hij dat het moet gedaan zijn met het onderscheid te maken tussen verschillende soorten atheisten : atheisten "tout court", agnosten, humanisten, vrijzinnigen, seculieren, etc...
Dat schept enkel maar verwarring, en verwarring speelt in de kaart van religie. Als we het allemaal eens zijn dat religie de "vijand" is, wegens de redenen die ik heb opgesomd in mijn vorige post, dan moeten we die verwarring zoveel mogelijk vermijden, en zoveel mogelijk duidelijkheid scheppen.
In zijn boek toont David aan dat "atheïst" de meest duidelijke term is. Dat is logisch, want het wil letterlijk en eenvoudigweg zeggen : geen (geloof in) God. En dat is het gemeenschappelijke kenmerk van alle niet-theïstische stromingen. "Atheïsme" is dus de term die door alle andere "varianten" in de 1e plaats zou moeten gebruikt worden als het gaat over religieuze identiteit.
Bvb. agnosten weten niet of er een god bestaat, en laten zelfs in het midden of dat men dat ooit te weten kan komen... Maar dat is niet de vraag ! De vraag is : gelooft u in (een) God ? Daarop moet het antwoord zijn : "Nee", en niet "Men kan het bestaan van God niet weten". Als men het bestaan van God niet kan weten, dan kan men er niet in geloven, en als men er niet in gelooft, dan is men atheïst. Zo simpel is het.
Idem dito met humanisten. Zij zeggen : "Wij staan een wereldbeeld voor dat uitgaat van de menselijke vermogens en kwaliteiten en ten dienste staat van dezelfde mensheid". Maar dat is niet de vraag. De vraag is : "Gelooft u in (een) God  ?". En het antwoord daarop is : "Nee". En dus is men atheïst.
Hetzelfde geldt voor vrijzinnigen, secularsiten, enz.

Hier een interessante lezing op YouTube van David Silverman over zijn boek.

Gelovigen

Gelovigen zullen het misschien niet geloven (pun intended), maar ook zij zijn (bijna) atheïst. En dan heb ik het niet over de gelovigen "in naam", dwz. de vele duizenden mensen die enkel de binnenkant van een kerk zien bij een trouw, een doopsel of een begrafenis. Zij kennen de rituelen nog wel van buiten, ze prevelen de gebeden mee, gaan rechtop staan of gaan weer zitten op het juiste moment, slaan als het gepast is een kruis, etc. Maar eigenlijk zijn dit voor hen holle frazen en gebaren zonder enige inhoud. Deze "facade"-gelovigen horen eigenlijk thuis in hun eigen categorie. Eigenlijk zijn het met ritueel gedecoreerde atheïsten, maar ze noemen zichzelf "niet-praktizerende gelovigen". Same thing.

Nee, ik heb het over "èchte" gelovigen (maar "geloven" zij ècht ? Straks daarover meer). Zij zijn ervan overtuigd dat God bestaat, en van daaruit vloeit al het overige : "God bestaat, dus een Hemel bestaat, dus leef ik na mijn dood verder." (Zoals in mijn vorige post reeds gesteld, de Grootste Leugen Ooit Verkondigd).

Maar ook zij zijn zo goed als atheïsten. Jawel, u leest het goed : nonkel Pater of tante Nonneke of die lieve Imam naast de deur zijn atheïst ! Toch wat betreft de duizenden àndere goden die de mensheid ooit bijeen heeft gefabeld. Nonkel Pater, tante Nonneke en de Imam geloven NIET in Zeus, NIET in Amon-Ra, NIET in Brahma, Vishnoe en Shiva, NIET in Rangi en Papa, de Polynesische creatie-goden, etc.

M.a.w. gelovigen zijn atheïsten voor gelijk welke andere godsdienst, enkel niet wat betreft hun eigenste specifieke god, waarvan ze de verafgoding puur door toeval van hun ouders hebben meegekregen.

Tussen een gelovige en atheïst rest er dus maar 1 stapje, 1 godje. Dat mòet te overbruggen zijn !

Geloof ? Of hoop ?

Men kan zich de vraag stellen of "gelovigen" echt geloven, of eerder hopen ? Dat is een zeer belangrijk onderscheid. "Geloven" is zo goed als zeker weten, "hopen" laat heel wat meer speelruimte, zelfs de mogelijkheid dat men er totaal naast zit.

Mijn inziens is dat veel mensen HOPEN dat er een God is, HOPEN dat er een hemel is, HOPEN dat ze verder leven na hun dood. Maar als ze eerlijk zijn, zullen ze moeten toegeven dat ze dat eigenlijk niet zeker weten, dat ze geen enkel been hebben om op te staan... En het is niet omdat men vurig wenst dat iets waar, dat het dat daarom ook is. Dus eigenlijk gelòven ze niet, maar hòpen ze... En dus zijn zij de facto atheïsten !

Van geloof naar atheïst

Maar dan blijven er toch nog altijd de èchte gelovigen, die er absoluut van overtuigd zijn dat God bestaat, en de Hemel, en dat zij na hun dood in die hemel verderleven.

Het goeie nieuws is dat je echt maar 5 minuten logisch moet nadenken om in te zien dat dit allemaal fabeltjes zijn, of ten minste proposities waarvan de waarheid nog nooit met enig bewijs is aangetoond.

Het slechte nieuws is echter dat logisch denken op dit niveau van geen tel meer is. Het gaat hier om de existentiële angst voor de dood.

Het is inderdaad op het eerste zicht verschrikkelijk om in te zien dat je hele leven, al je emoties, je kennis, je beleving van schoonheid, je liefde voor je ouders, je familie, je kinderen, dat dit allemaal totaal verdwijnt in het niets als je sterft.

Maar alles wijst er inderdaad op dat als je hersens niet meer functioneren, er geen herinneringen, geen emoties, geen gedachten, geen tijdsbesef, kortom er niets is dat jou tot jou maakt, en dat je effectief ophoudt te bestaan. Het is een harde realiteit, maar ze is er wel.

Maar is dat een negatieve boodschap ? Voor een atheïst hoegenaamd niet ! Integendeel, in plaats van zich te concentreren op een fictief volgend leven, focust de atheïst zich liever op DIT, reëel maar uniek leven !

Alles uit dit leven halen, liefde, verdriet, plezier, gekanker, genot en pijn, dàt is voor de atheïst de zin van het leven. Hoeveel gelovigen zouden daar niet jaloers op zijn ?woensdag 17 augustus 2016

Godsdienst moet maximaal verdwijnen uit de samenleving

In mijn vorige post had ik het over een radicaal secularisatie-beleid dat dringend nodig is, zowel qua invulling als qua uitvoering.

In deze post beschrijf ik waarom godsdienst maximaal uit onze samenleving moet verdwijnen. Er zijn 4 grondredenen :

1. Godsdienst is wetenschappelijke onzin. Godsdienst heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele wetenschappelijke waarde. Alle claims die godsdienst naar voren heeft geschoven ter verklaring van natuurkundige verschijnselen, het onstaan van de aarde om maar iets te noemen, is door de wetenschap naar de prullenmand gewezen. Ik weet dat er moslims zijn die beweren dat bvb. quantum fysica al werd geïmpliceerd in de Koran, maar ze gebruiken daarbij allerlei sofismen waarmee je ongeveer alles (en dus niets) kunt bewijzen. Er is geen één wetenschapper die de Bijbel, of de Koran, of de RigVeda, of welke "Heilige Tekst" dan ook als wetenschappelijke bron beschouwt. Geen één !

En natuurlijk is er geen enkele reden om aan te nemen dat gelijk welke "bovennatuurlijke" claim (zoals : "God bestaat", "er is een een hemel" of "er is leven na de dood") waar is. Geen enkel bewijs daarvan is tot dusver geleverd.

Qua wetenschappelijke methode, kritisch inzicht of logisch denken heeft godsdienst dus NUL waarde in het onderwijs.

2. Godsdienst is sociaal segregerend. Godsdienst maakt onderscheid tussen mensen waar die niet hoeft of hoort te zijn. Dat is vanzelfsprekend in de huidige "multi-culturele" westerse maatschappij (die eigenlijk niet multi- maar bi-cultureel is, maar soit), waar onderscheid gemaakt wordt tussen christenen, moslims en atheïsten, maar zelfs in mono-culturele samenlevingen (zoals het Westen of het Midden-Oosten vroeger waren) was er een kunstmatig onderscheid tussen bevolkingsgroepen. In het Westen bvb. kreeg de clerus een hoop voordelen tov. de gewone leek. En in het Hindoeisme is de religie verantwoordelijk voor het sociaal onaanvaardbare kasten-systeem.
Zonder godsdienst zou meteen al een stuk discriminatie weggewerkt zijn, en de verdeling van rijkdom een stuk eerlijker.

3. Godsdienst is politiek gevaarlijk. Waar vroeger het christendom op een negatieve, genocidiale manier de politiek bepaalde (bvb. godsdienstoorlogen, kolonisaties), is heden ten dage de Islam de meest agressieve godsdienst. Islam is des te gevaarlijker omdat zij, in tegenstelling met het huidige christendom dat de scheiding van kerk en staat min of meer respecteert, nadrukkelijk de toepassing van de godsdienstige regels, de sharia, bòven de door een parlement gestemde wet wil verheffen. (75% van de moslims is het daarmee eens !) Maw. de Islam is fundamenteel ondemocratisch !

4. Godsdienst is moreel verwerpelijk. Dit is de laatste morzel gronds dat de godsdiensten willen verdedigen als zijnde het hunne : dat van de moraliteit. Het vergt maar een korte lezing in één van de Heilige Boeken om te zien dat de grote mono-theïstische godsdiensten alles behalve moreel zijn : homo, overspelige vrouw (niet man !), iemand die werkt op de sabbat, atheïst : allen verdienen zij de doodstraf voor hun "misdrijf" ! Is dat moreel te verantwoorden ? En zelfs al heb je zondig geleefd in dit korte leven (pakweg 70 jaar), moet je daarom voor de rest van de eeuwigheid boeten, gemarteld en brandend in de hel ? Hoe is dat moreel te noemen ?
De werkelijkheid is anders : moraliteit komt niet van bovenaf, vanuit één of ander voormiddeleeuws "Boek", maar van onderuit, door de aanhoudende druk van sociale, politieke en culturele bewegingen. De afschaffing van de slavernij, en die van de doodstraf, de gelijkheid van man en vrouw, van homo en hetero is er NIET gekomen omdat het in de Heilige Teksten staat (integendeel !), maar omdat mensen, groeperingen, bewegingen, partijen er voor gevochten hebben. Maw. moraliteit is subjectief en evolueert mee met het gedachtengoed van de mens. En zo hoort het ook.

Dat godsdienst tot op de dag van vandaag zich heeft kunnen standhouden, heeft vooral te maken met de volgende 2 zaken :

1. Godsdienst vertelt "de Grootste Leugen" ooit. En die luidt : "Je bent onsterfelijk. Zelfs na je dood blijf je verder leven". Dat is zo'n verleidelijk voorstel (an offer you can't refuse), dat veel mensen graag hun kritisch denken daaraan willen opgeven. Dat is begrijpelijk, maar daarom niet minder triestig. Het is niet omdat je iets WENST dat het waar is, dat het daarom ook is. Zoals gezegd, tot op heden is er geen enkel bewijs van een mogelijk leven na de dood geleverd, maar zijn er wel sterke indicaties die wijzen dat als je hersens niet meer functioneren, je effectief ophoudt te bestaan (geen herinneringen, geen emoties, geen gedachten, er is niets meer dat jou tot jou maakt).

2. Het wordt van kindsbeen af ingelepeld, vòòr de kritische faculteiten van een kind zijn ontwikkeld. De meeste, zoniet àlle gelovigen, hebben hun geloof gekregen van hun ouders. De eerste godsdienstige ervaringen gebeuren al vòòr het kind zelfs maar fictie van realiteit kan onderscheiden. Godsdienst is dus een fabeltje dat de ene generatie op de volgende zijn mouw spelt. Elke volgende generatie is het slachtoffer van de vorige. Vandaar mijn pleidooi om godsdienst uit het onderwijs te bannen. Het zou een heel andere wereld zijn als kinderen onderwijs zouden krijgen in louter wetenschap, ontplooien van persoonlijke en sociale vaardigheden, en creativiteit, en dan maar pas, op 18-jarige leeftijd, in contact met godsdienst zouden komen. Zou er nog veel van die wereld-godsdiensten overblijven, denkt u ?

Godsdienst moet dus maximaal uit de maatschappij verdwijnen. Het moet zoiets worden als roken : sociaal verwerpelijk gedrag. Als je wil geloven, okee, maar doe het dan strikt privé en niet in de omgeving van kinderen !

Vandaar het secularisatie-beleid dat dringend nodig is !

dinsdag 16 augustus 2016

Een radicaal en vèr-strekkend secularisatie-beleid is nodig.

Godsdienst moet met alle middelen bestreden worden, en zeker de meest onverdraagzame, gevaarlijke en agressieve variant ervan, de Islam.
In een volgende post zal ik meer precies de redenen beschrijven waarom godsdienst moet bestreden worden (het is een gif, een drug, een "sociopathie"), maar in deze blog wil ik mij concentreren hoe dit kan worden gerealiseerd.
Het is duidelijk dat een radicaal en vèr-strekkend secularisatie-beleid nodig is, en liever nù dan morgen. Politici en politieke partijen mogen niet langer dralen om een krachtig signaal te zenden dat we leven in een democratische, seculiere rechtsstaat.
Hierna volgt een lijst, niet limitatief, van punten die in dit beleid kan opgenomen worden :

  1. intrekken van de erkenning van de islam als officiële godsdienst wegens "het ontwikkelen van activiteiten die tegen de maatschappelijke orde indruisen" (één van de criteria gehanteerd door het Belgisch Parlement)
  2. stopzetten van de bouw van gebedsplaatsen (moskeeën, tempels, synagogen, kerken)
  3. confisqueren van buitenlandse gelden bestemd voor religieuze doeleinden
  4. schrapping van art. 181 uit de Belgische Grondwet (de staat betaalt het onderhoud van "bedienaars van erediensten"), of de recyclage ervan in de trant van "een wet of decreet gestemd door het Belgisch Parlement of één van de deel-parlementen heeft altijd voorrang boven gelijk welke godsdienstige regel".
  5. verbannen van godsdienstles uit het openbaar en gesubsidieerd onderwijs. Art. 24 moet in die zin volledig herschreven worden in de zin van : "Openbare en gesubsidieerde scholen zijn VERBODEN lessen godsdienst aan te bieden, en dit voor de duur van de hele leerplicht".
  6. Het vak Theologie moet verdwijnen uit de universiteiten. Theologie is géén wetenschap, het is een pseudo-wetenschap zoals astrologie, waarzeggerij of homeopathie.
Ik kan nog wel een aantal punten opnoemen, maar indien de politiek van de reeds opgesomde punten werk maakt, staan we al een heel stap verder richting "ideale wereld" !
Maar als u nog punten kunt bedenken, graag dan uw commentaar !

maandag 15 augustus 2016

De onderwerping van Europa aan de islam : een doemscenario

Wie ogen en oren heeft, en zijn geschiedenis wat kent, heeft geen moeite om te zien dat hetgeen nu in Turkije gebeurt hetzelfde is als in Duitsland van de jaren '30. Net zoals Hitler de droom had Duitsland een Duizendjarig Rijk te bezorgen, heeft Erdogan de ambitie om het Groot Turks Kalifaat dat Turkije eens was, opnieuw tot stand te brengen. En Merkel is de Chamberlain van dienst.
En ik heb een doemscenario van hoe dat in zijn werk kan gaan. U kunt met Google Maps precies volgen hoe de volgende, 3e Wereldoorlog zich ontwikkelt :

1. Trump wordt verkozen tot president van de USA, en trekt zijn handen af van Europa en het Midden-Oosten om een isolationistische koers te varen. Het UK, bijna losgekoppeld van de EU, volgt hem daarin. Daarop maakt Turkije zich los van de NATO. Dat betekent de facto het einde van de militaire organisatie. De EU heeft dat gewoontegetrouw niet voorzien en staat zonder betekenisvolle militaire macht, en moet zich betrouwen op de legers van de individuele lidstaten. Dwz. dat de oorlog van de 21e eeuw zal worden gevoerd met de concepten van natie-staten uit de 19e eeuw.

2. Het einde van de NATO is voor Rusland en Turkije het signaal om delen van Oost-en Zuidoost-Europa binnen te vallen : Rusland verovert Oekraïne, en eist doorgang van Roemenië naar Bulgarije en Servië, van oudsher Russische bondgenoten. Roemenië weigert, bijgestaan door Frankrijk en Duitsland. Turkije aan de andere kant krijgt vrije doorgang door Bulgarije en Servië en verovert Macedonië en alle kleine staatjes aan de Oostkust van de  Adriatische Zee : Albanië, Kosovo, Kroatië en Slovenïe. Daarmee staat Turkije bijna weer aan de poorten van Wenen. Servië daarentegen annexeert Bosnië-Herzegovina en Montenegro en hernoemt zichzelf Joegoslavië. Griekenland bevindt zich helemaal geïsoleerd, maar wordt voorlopig niet aangevallen.

3. De EU staat machteloos, en is militair niet bij machte tussenbeide te komen. Enerzijds heeft het geen leger, anderzijds lijdt het aan interne chaos. Die chaos wordt veroorzaakt door de vroegere lidstaat Bulgarije en bijna-lidstaat Servië. Zij stellen hun veto tegen elke politieke of militarie actie van de EU tegen Rusland en/of Turkije. Andere chaos zien we in de grootsteden in Duitsland, Nederland, België en Frankrijk, waar grote Turkse minderheden op straat komen en guerilla voeren tegen de orde-diensten.

4. Rusland verovert de Baltische Staten, en verklaart Roemenië de oorlog. De volgende Europese landen zijn solidair met Roemenië : de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Tsjechië. Er zijn ook landen die zich neutraal verklaren : de Scandinavische staten, het Iberische schiereiland, Slowakije, Italië, Griekenland en natuurlijk Zwitserland. Met andere woorden : de Europese Unie is dood en begraven.
De solidaire landen verklaren de oorlog aan Rusland. Turkije is bondgenoot van Rusland en verklaart aan de solidaire landen de oorlog. Ondanks alle deze grote verklaringen palmt Rusland Roemenië vlotjes in (Rusland vanuit het Noorden en Servië en Bulgarije vanuit het Zuiden). De solidaire landen, nog volop in oorlogsvoorbereiding, reageren niet (drôle de guerre).

5. Eenmaal deze operatie achter de rug, verklaart Rusland eenzijdig de wapenstilstand, bevestigt dat het de democratie zal behouden in de veroverde gebieden (maar met privileges van Russisch-sprekende gemeenschappen), en wijst erop dat de nieuwe grenzen definitief zijn. Onder leiding van "Chamberlain" Merkel kunnen de solidaire landen daarmee leven, en slaken ze een zucht van verlichting omdat het leed geleden lijkt. Ze schroeven hun oorlogsinspanning terug, temeer daar ook Turkije zijn blik niet meer lijkt te richten op het Westen, maar op het Oosten.

6. Turkije tekent een pact met Irak en Saoedie-Arabië (alle soenitische landen) om een Nieuw Groot Kalifaat op te richten. Soenitische fracties in Libanon en Palestina sluiten zich daarbij aan. De eerste stap van dit Nieuw Groot Kalifaat is de verovering van Syrië, wat neerkomt op een "walk in the park" omdat dit land al zodanig verscheurd en vernietigd is door de burgeroorlog dat het geen greintje weerstand kan bieden. De "verovering" van Syrië wordt integendeel door een groot deel van de bevolking als een "bevrijding" onthaalt. IS verklaart zichzelf overbodig, en wordt mee opgenomen in het Groot Islamitisch Kalifaat, met een bevoorrechte positie.

7. De volgende stap in Turkije's strategisch plan is de verovering van Iran, een sjiietisch land. De aanval gebeurt vanuit het NW (Turkije) en het W (Irak). Iran ziet al vlug de nutteloosheid in van verweer, en geeft zich al bij al vlug en gemakkelijk over. De sjiietische regering wordt niet vervangen, waardoor een volksopstand vermeden wordt.

8. Nu Iran met zijn nucleaire capaciteit lid is van het Groot Islamitisch Kalifaat, is het tijd voor de meest gewaagde aanval : die op Israël. Iran gooit met een "pre-emptive strike" tactische atoombommen op legerbasissen in Israël, en valt het Kalifaat het land binnen vanuit het N (Syrië en Libanon), het Z (Saoedie-Arabië) en het W (Irak via Jordanië dat vrije doorgang verleent). Op minder dan 1 week tijd is van Israël geen sprake meer en is de nieuwe staat Palestina een feit. Een ongeziene Jodenvervolging speelt zich opnieuw af, waarbij de doden zich gelukkiger mogen prijzen dan de levenden.
Europa is door deze 2e joden-genocide gechoqueerd, maar staat opnieuw machteloos. Maar in de grote steden komen alweer massa's mensen op straat om hun vreugde te uiten. Van de meeste mainstream media vallen eindelijk de schellen van de ogen, en beginnen de islam als staatsgevaarlijk te beschouwen. Maar enkele "die-hard" progressieve kranten (Knack, De Morgen) schuiven de schuld in de schoenen van het zionisme, dat eindelijk voorgoed is verslagen.
Het Transatlantisch Verbond (USA-UK) protesteert in de Veiligheidsraad, maar intervenieert niet.

9. Door dit succes, het verslaan van de eeuwenoude aartsvijand, sluiten alle Magreb-landen zich spontaan bij het Islamitisch Kalifaat aan : Egypte, Lybië, Tunesië, Algerije en Marokko. Onmiddellijk begint Turkije met het mobiliseren en trainen van massa's rekruten in de nieuwe gebieden.

10. Ten slotte het sluitstuk in Erdogan's plan : de verovering van Europa. Hij heeft er lang moeten op wachten, veel verbonden moeten sluiten, nog meer verraderlijk verbreken, maar eindelijk is het zover. Met een ongezien immens groot islamitisch leger wordt het oude continent zoals 1500 jaar geleden aangevallen. Natuurlijk eerst via het "neutrale" Spanje, maar ook Italïe en Z.-Frankrijk krijgen een invasie te verduren. De Turkse troepen aan de Adriatische Zee steunen deze operatie, en immobiliseren de legers in Centraal Europa. Dus enkel de strijdkrachten van Frankrijk, met enkele lichtgewapende, want niet op militaire doeleinden voorziene divisies van Duitsland en enkele minderwaardige eenheden van de Benelux-landen kunnen worden ingezet.
Erdogan voert bovendien een ander geniaal plan uit : hij ontzegt Europa de levering van olie. Noch Saoedi-Arabië, deel van het Kalifaat, noch Rusland, vroegere bondgenoot, noch de neutrale landen Schotland en Noorwegen leveren nog 1 druppel brandstof.
Tegen de tsunami van de door Turkije goed getrainde legers van het hele Arabische subcontinent, geholpen door de binnenlandse revoltes van de islamitische grootstedelijke minderheden en de volledige drooglegging van brandstof, zijn de West-europese legers niet bestand. Het onvermijdelijke komt dan ook snel in zicht. Alle Westeuropese landen vallen. Als laatste komt Griekenland aan de beurt. Volledig geïsoleerd en zonder enige hulp, levert de Griekse bevolking nog een hardnekkige en bloedige strijd, maar ondergaat op het einde hetzelfde lot als de joden van Israël. Het land dat aan de oorsprong lag van Europa en diens beschaving, mag ook het licht ervan uitdoen.

11. Na enkele maanden strijd wapperen dus op de Eifeltoren, het Atomium, het Pantheon in Athene, de Brandenburgse Poort in Berlijn, en vooral op de Sint-Pieterskerk in Rome de vlag van het Groot Islamitisch Kalifaat. Erdogan wordt aanbeden als de Groot Sultan, de nieuwe Mohamed. Overal wordt de sharia ingevoerd en universiteiten gesloten. West-Europa maakt zich op voor een 2e middeleeuwen. De inlijving van het vergrijsde continent in het ene ware geloof is dan toch na 15 eeuwen een feit !

zaterdag 2 januari 2016

Geen respect voor om het even welke godsdienst !

Een paar maand geleden schreef ik de blog "Islam wil respect. Ik ben bereid die te geven", waarin ik stelde als Islam mijn respect wil, dat ze dan door mij beledigd mag worden.

Maar ondertussen heeft er zich "voortschrijdend inzicht" voorgedaan. Dat kwam na het lezen van David Silverman's meest recente boek "Fighting God : An Atheist Manifesto For A Religious World". Hoewel erg op de toestand in de USA gericht, kan ik dit boek elke atheist aanbevelen. Hierin breekt hij een lans voor "firebrand atheism", wat je kan vertalen als "stokebrand atheisme". De twee voornaamste punten zijn :

  • het moet gedaan zijn met een onderscheid te maken tussen atheisten, agnosten, vrijzinnigen, humanisten, secularisten, niet-praktizerende gelovigen, enz. Als je niet gelooft dat er een gepersonaliseerde, levende, over een wil beschikkende God bestaat, dan ben je atheist ! Ook niet-praktizerende gelovigen, die HOPEN dat ze gered worden door een god, maar daar niet echt in GELOVEN, zijn ATHEISTEN ! 
  • het moet gedaan zijn voor atheisten om respect op te brengen voor om het even welke godsdienst. Godsdienst is VERKEERD, zowel wetenschappelijk, moreel als politiek. En atheisten moeten meer op hun strepen staan als de wet ook maar één millimeter verschuift, of geïnterpreteerd wordt in het voordeel van godsdienst. Atheïsten moeten op elke mogelijke manier beginnen kabaal maken als het principe van scheiding van religie en staat op gelijk welke manier doorbroken wordt.
Ik heb dus GEEN respect voor de Islam, noch voor enige andere godsdienst ! 

Maar let wel, geen respect hebben voor de geloofsovertuiging betekent niet geen respect hebben voor die persoon ! Die persoon is vele dingen : moeder of vader, sportbeoefenaar, muzikant, Star Wars- fan, etc. Voor elk van die dingen heb ik als atheist wel respect. Maar niet voor zijn godsdienstige overtuiging. Dat is een idee, en het is VERKEERD !